Apie mus

Iki 2020 m. masiniai atvirieji interneto kursai (MOOC) sudarys daugiau nei 10 proc. visų aukštojo ir tęstinio mokslo kursų. MOOC suteikia galimybes gauti išsilavinimą ar patobulinti savo žinias tiems, kas iki šiol negalėjo to padaryti dėl finansinių, logistinių priežasčių, kalbos bajero, arba nesuderinamumo su darbu.

“Deloitte” pasaulinės technologijų, žiniasklaidos ir telekomunikacijų prognozės (2014 m.)

Be-ribu.lt tai 2015 metų spalį įkurta Lietuvos e-mokymosi platforma, jungianti nuotolinius kursus siūlančius ekspertus su profesinio ir asmeninio tobulėjimo siekiančiais e-studentais. Be-ribu.lt veikia masinių atvirųjų internetinių kursų sistemos arba MAIK (angl. massive open online courses or MOOC) pagrindu. Sėkmingiausi tarptautiniai MAIK: Coursera, Edx, Khan Academy, Iversity. Mūsų e-studentai yra tiek ilgametę patirtį sukaupę profesionalai, tiek e.mokymosi entuziastai, siekiantys asmeninio tobulėjimo. Juos visus jungia siekis protingai išnaudoti savo laiką, atvirumas naujovėms ir suvokimas, kad tobulėjimui ribų nėra. Šiuo metu siūlome nuotolinius žmogaus teisių kursus valstybės tarnautojams, teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnams, advokatams ir advokatų padėjėjams, studentams ir visiems besidomintiems šia sritimi. 

 

Savo kursams keliame tris pagrindinius reikalavimus

Interaktyvumas
Praktinis pritaikomumas
Aukščiausia kokybė

partner1

Be-ribu.lt sukūrė bei kursus administruoja Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI). ŽTSI – 2003 m. įkurta nepriklausoma nevyriausybinė organizacija, siekianti ugdyti atvirą ir demokratinę visuomenę konsoliduojant žmogaus teises ir laisves. ŽTSI analizuoja žmogaus teisių situaciją Lietuvoje ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, programų bei teisminės praktikos tobulinimo. Mes taip pat teikiame teisines konsultacijas bei organizuojame specialistų mokymus šiose srityse:

  • Nukentėjusiųjų teisės (smurto šeimoje, prekybos žmonėmis ir kitų nusikaltimų aukų teisės)
  • Įtariamųjų ir kaltinamųjų teisės (teisė į informaciją ir teisinę gynybą, suėmimas, sąlygos laisvės atėmimo įstaigose)
  • Diskriminacijos draudimas (negalios, lyties, lytinės orientacijos, etninės kilmės ir kitais pagrindais)
  • Privatumo apsauga ir skaitmeninės teisės (asmens duomenų apsauga internete)
  • Saviraiškos laisvė (žodžio laisvė, teisė skleisti ir gauti informaciją)
  • Žmogaus teisės ir įmonių socialinė atsakomybė

Už pasitikėjimą dėkojame Be-ribu.lt partneriams ir rėmėjams