Kokie tai kursai?

Šiuo metu siūlome nuotolinius žmogaus teisių kursus valstybės tarnautojams, teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnams, advokatams ir advokatų padėjėjams, studentams ir kitiems specialistams besidomintiems šia sritimi.

Smurtas artimoje aplinkoje

Kursas “Smurtas artimoje aplinkoje: ką turi žinoti kiekvienas profesionalas?” bus naudingas policijos pareigūnams, prokurorams ir teisėjams, dirbantiems su smurto artimoje aplinkoje bylomis, taip pat advokatams ir kitiems specialistams dirbantiems su nukentėjusiais nuo smurto. Kursas aktyvus.

ES baudžiamoji teisė

Kursas “ES direktyvos dėl teisės į informaciją, vertimą ir advokatą baudžiamajame procese” bus naudingas baudžiamosios teisės advokatams, advokatų padėjėjams ir teisininkams, savo praktikoje taikantiems 2010/64/ES, 2012/13/ES ir 2013/48/ES direktyvų nuostatas. Kursas planuojamas 2016 m.

Nediskriminavimo teisė

Kursas “Diskriminacija,  priekabiavimas ir „mobingas“ darbe: efektyvios strategijos konfliktų sprendimui” bus naudingas specialistams, siekiantiems sužinoti daugiau apie psichologinį sprendimą ir diskriminaciją įvairiais pagrindais darbe, bei konfliktų sprendimo psichologines ir teisines strategijas.  Kursas planuojamas 2016 m.

Ko norėtum išmokti
šiandien?

Naujas kursas

Naujausi Europos teisės standartai baudžiamajame procese